Ajankohtaista

Pontos tähtää hiilineutraaliuteen kiinteistöportfoliossaan vuoteen 2030 mennessä

0
(0)

Pontos Group on asettanut tavoitteen olla kiinteistöportfolionsa osalta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoite pohjautuu vuoden 2021 aikana tehdylle selvitystyölle olemassa olevan kiinteistökannan ja kiinteistökehityskohteiden ympäristövaikutuksista. Tavoitteeseen pääseminen perustuu kiinteistöportfolion päästöttömyydelle, kiinteistöalan teknologian hyödyntämiselle ja aktiiviselle yhteistyölle portfolioyhtiöiden kanssa.

Pontos on määritellyt tavoitteeseen pääsemiseksi toimintamallin, jonka tähtäimenä on kiinteistöjen käytönaikaisten päästöjen (scope 1–2) hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä ja koko elinkaaren päästöjen (scope 3) hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Pyrkimyksenä on kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen 15 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Toimintamalli tähtää tiivistetysti siihen, että elinkaarensa aikana Pontoksen kiinteistöt eivät aiheuta hiilidioksidipäästöjä. Ne käyttävät energiaa tehokkaasti, hyödyntävät digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia aktiivisesti, tuottavat mahdollisimman paljon energiaa itse sekä nojaavat päästöttömään vihreään energiaan. Toimintamalliin kuuluvat kiinteistöportfolion lisäksi myös ne Pontoksen pääomasijoitusyhtiöt, joiden liiketoiminnassa kiinteistöillä ja rakentamisella on merkittävä rooli.

“Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja maapallon kantokyvyn säilyttäminen ovat koko maailman yhteisiä tavoitteita. Globaali kiinteistökanta on maailman suurin omaisuusluokka. Samalla kiinteistöt ja rakentaminen aiheuttavat 40 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Katsomme, että omistajilla on suuri vastuu kiinteistöjen ympäristövaikutuksista.

Pontos haluaa edistää kiinteistöalan kestävää kehitystä

Hiilineutraaliuteen tähtäävä ympäristöjohtamisemme perustuu vahvaan, pitkäjänteiseen ja aktiiviseen yhteistyöhön yhdessä portfolioyhtiöidemme kanssa. Olemme määritelleet yhdessä yhtiöidemme kanssa askelmerkit ja mittarit, jotka konkretisoivat tavoitteisiin pääsemistä”, kertoo Pontoksen kiinteistösijoitusjohtaja Päivi Tomula.

Kiinteistöteknologia auttaa ympäristötavoitteiden saavuttamisessa kiinteistöjen koko elinkaarella. Kiinteistö- ja rakennusala on aiemmin ollut yksi hitaimmin digitalisoituneista toimialoista.

”Teknologia nostaa kiinteistö- ja rakennusalan tuottavuutta, pienentää ympäristövaikutuksia sekä parantaa kiinteistöjen käyttö- ja asiakaskokemusta. Panostamme strategisesti kiinteistöalan digitalisaatioon. Lisäksi yhdistämme kiinteistö- ja rakennusalan sekä teknologia-alan toimijoita keskenään. Alojen vuoropuhelu edellyttää ymmärrystä siitä, miten aloilla toimivat yritykset voivat hyödyntää teknologiaa kiinteistöjen elinkaaren eri vaiheissa – ja rohkeutta kokeilla uusia ratkaisuja käytännössä”, sanoo Pontoksen sijoituspäällikkö Tor-Oskar Karlberg.

Hiilineutraali kiinteistöportfolio 2030 -toimintamallin pohjalla ovat Pontoksen kestävään aluekehitykseen liittyvät arvot, joihin yhtiön sijoitustoiminta sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä perustuvat. Luonnonvarojen huomioinnin rinnalla Pontos edistää yhteisöllisyyttä, julkisen ja kevyen liikenteen saavutettavuutta ja näin ollen elintärkeän infrastruktuurin, uusien työpaikkojen ja liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä.

Lue lisää: Hiilineutraali kiinteistöportfolio 2030

Mitä pidit artikkelista?

Olemme pahoillamme, ettet pitänyt artikkelistamme.

Haluatko kertoa, miten voisimme parantaa artikkeleitamme jatkossa?

Haluatko kertoa, miten voisimme parantaa artikkeleitamme jatkossa?

Lisätietoja

Tomula Päivi

Päivi Tomula

Kiinteistösijoitusjohtaja

+358 40 643 2809