Ajankohtaista

Navigointi hallituksessa: toimeenpanosta inspiroivaan johtajuuteen

5
(1)

Kun aloitin hallituksen jäsenenä Pontoksen portfolioyhtiön hallituksessa, minulla oli tietty käsitys hallitustyöskentelystä. Odotin innolla pääseväni auttamaan yhtiöitä erinomaisen työn tekemisessä. Vielä tuolloin en tiennyt, kuinka radikaalisti käsitykseni tulisi muuttumaan”, kirjoittaa Pontoksen lakiasiainjohtaja Elina Lae.

Aiemmassa työssäni, New Yorkissa sijaitsevan maailmanlaajuisen investointipankin varatoimitusjohtajana, työ merkitsi erinomaisten työtuotosten tekemistä, kuten lisäarvoa tuottavien neuvojen antamista Fortune 500 -asiakkaille, nuorempien tiiminjäsenten ohjaamista ja kouluttamista, myöhään illalla lähetettyjen sähköpostiviestien ja yli 100-sivuisten asiakirjojen kirjoittamista, sunnuntai-iltapäivisin käytyjä konferenssipuheluita ja 200-prosenttista palveluntarjoajan asennetta. Meille opetettiin, että kaikki ongelmat voidaan ratkaista, jos vain teemme kovasti töitä, innovoimme ja teemme tiivistä yhteistyötä.

Kun liityin hallitukseen ensimmäistä kertaa, otin innokkaasti projektinjohtotehtäviä, joissa pystyin viemään tehtävää tehokkaasti eteenpäin käyttämällä asiantuntemustani, syventymällä yksityiskohtiin ja uppoutumalla yrityksen liiketoimintaan. Tämä tarkoitti sitä, että tulin osallistuneeksi projektin yksityiskohtiin, jotta johto voisi auttaa saavuttamaan parempia ja oikea-aikaisia tuloksia tärkeissä projekteissa.

Asiat etenivätkin eittämättä paljon nopeammin. Jaksot, jolloin ihmiset olivat jumissa epävarmoina siitä, mitä seuraavaksi tehdä, poistuivat. Saimme kuusi kuukautta vievät prosessit läpi kolmessa kuukaudessa.

Vaikka hankkeet saatiin tällä tavoin nopeammin päätökseen, jälkihoito oli usein haastavampaa. Henkilöt, jotka osallistuivat päivittäiseen johtamiseen, jäivät syrjään omasta roolistaan. He kokivat, että astuin heidän varpailleen ja ajoin asioita eteenpäin ymmärtämättä kunkin työvaiheen taustalla olevia sisäisiä prosesseja. He tunsivat, että heiltä puuttui oikeus osallistua toimintaan. He eivät tunteneet oloaan motivoituneiksi eivätkä he sitoutuneet prosessiin. He alkoivat odottaa ohjeita siitä, mitä kussakin vaiheessa pitäisi tehdä, sen sijaan että he olisivat ryhtyneet itsenäisesti toimiin. He eivät tunteneet omistavansa hankkeen tuloksia, ja he epäröivät jatkaa työvaiheita siitä eteenpäin.

Lisäksi tällä oli kielteisiä seurauksia henkilökohtaiseen hyvinvointiini. Olin uupunut ja tunsin, että olin asettanut omat arvoni kyseenalaiseksi laittamalla työni perheeni edelle. Olin ärtyisä, eikä minulla ollut aikaa perusasioille, kuten liikunnalle ja unelle.

Tiesin, että muutos oli tarpeen.

Pääomasijoitusyhtiössä työskentelyssä on se hyvä puoli, että jokaisen sijoituksen kohdalla voi aloittaa alusta, tehdä uudenlainen ensivaikutelma ja asemoida itsensä eri tavalla hallituksessa. Kun noin vuosi sitten liityin uuteen hallitukseen, lähestyin roolia uudella tavalla: olemalla konsultoiva, antamalla neuvoja, näkökulmia ja markkinanäkemyksiä.

Päätin keskittyä strategiaan, en toteutukseen. Halusin antaa uusia näkökulmia ja positiivista palautetta sekä kannustaa ja energisoida johtoa sen sijaan, että lähtisin työprojekteihin. Tämä vapautti paitsi omia voimavarojani, mutta antoi myös tilaa johdolle pysyä sataprosenttisen motivoituneena.

Kun olin luopunut ”käytännönläheisestä” lähestymistavasta, kykenin pohtimaan johtamista korkeammalla tasolla.

Mutta koska olin tottunut tekemään asiat nopeasti, löysin itseni edelleen pohtimasta kysymystä: ”jos meillä on edessämme lopullinen määräaika – onko parempi antaa johdon hoitaa prosessi, vaikka se tarkoittaisikin viivästyksiä?”

Sitten tajusin, että tämä kysymys oli väärä.

Ymmärsin, että johtajuus tarkoittaa muutoksen ajamista rohkeasti.

Rohkeus auttaa muodostamaan selkeän vision siitä, mitä on tehtävä. Se antaa tiimille valtuudet määritellä askeleet, joita tarvitaan yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi ja yhdessä työskentelemiseksi. Se vapauttaa resursseja ajattelemaan korkeammalla tasolla – olemaan neuvoa-antava eikä mikromanageri. Rohkeus on puhdasta energiaa.

Oikea kysymys hallituksen jäsenenä siis oli: ”kannustanko ja haastanko johtoa tarpeeksi rohkeisiin toimiin matkalla kohti selkeää visiota?”

Vastaus tähän kysymykseen paljastaa myös realiteetit. Jos hallituksen jäsenen on joskus ryhdyttävä projektinhallintatehtäviin, sen on oltava vain väliaikainen ratkaisu. Jos johto ei pysty toimimaan ilman hallituksen selvää puuttumista tai jos hallituksen on muuten jatkuvasti syvennyttävä yksityiskohtiin ja arvioitava johdon työtä, ainoa realistinen ratkaisu on, että hallitus vaihtaa johtoa. Hallituksen luottamuksen ja kärsivällisyyden tulee olla varsin pitkällinen, mutta kun se on loppunut, on ryhdyttävä toimiin nopeasti.

Loppujen lopuksi – hallituksen tehtävänä on kannustaa ja tarjota näkökulmia. Mahdollistaa, ei ryhtyä toimiin. Ohjata, ei arvostella. Ja ylläpitää visiota, vaikka se vaatisi vaikeampia päätöksiä.

Ja tätä pidän nykyään johtotähtenä hallitustyöskentelyssäni.

Mitä pidit artikkelista?

Olemme pahoillamme, ettet pitänyt artikkelistamme.

Haluatko kertoa, miten voisimme parantaa artikkeleitamme jatkossa?

Haluatko kertoa, miten voisimme parantaa artikkeleitamme jatkossa?

Kirjoittaja

Lae Elina

Elina Lae

Lakiasiainjohtaja

+358 50 596 1083