Blogi

Tuottavan ja osallistavan hybridityöympäristön keskiössä on ihminen

Tuottavan ja osallistavan hybridityöympäristön keskiössä on ihminen
Päivi Tomula maaliskuussa 2023 Nordic Real Estate Forum -tapahtumassa
0
(0)

”Hybridityö nostaa ihmisen uudella tavalla työelämän keskiöön. Tulevaisuuden toimistotyöympäristö on viihtyisä, muuntautuva, hyvinvointia tukeva ja palveluja tarjoava. Joustavien toimitilojen kysyntä kasvaa, ja kiinteistöjen omistajien täytyy pysyä mukana muutoksessa sekä tuoda aktiivisesti ratkaisuja vuokralaisille. Hybridityö tarjoaa yritykselle myös uusia mahdollisuuksia osaajien palkkaamisessa ja monimuotoisen työelämän edistämisessä”, kirjoittaa Pontoksen kiinteistösijoitusjohtaja Päivi Tomula.

Puhuin työympäristön muutoksesta ja siihen liittyvistä haasteista muutama viikko sitten Tallinnassa Nordic Real Estate Forum -tapahtumassa, joka keräsi yhteen kiinteistöalan vaikuttajia. Vaikka näkemyseroja oli edelleen ilmassa hybridityön toimivuudesta, yksi asia tuli selväksi: markkina on muutoksessa, joka korostaa entistä suurempaa tarvetta tilojen monipuolisuudelle ja joustolle.

Kiinteistösijoittajana Pontoksella on erinomainen näkymä markkinan muutoksiin, vuokranantajanäkökulmaan ja uusien trendien vaikutuksiin. Tilojen käyttöasteet, vuokrasopimusten pituudet ja erilaisten tilojen kysyntä indikoivat muutoksia käytännössä.

Joustavuus on toimistotyön uusi normi

Hybridityö on erilainen työn tekemisen muoto, mikä edellyttää toimitiloilta mukautumista. Tänä päivänä toimiston tulee palvella henkilöstöä niin fyysisestä, sosiaalisesta kuin virtuaalisesta näkökulmasta.

Sekä tilojen että palveluiden pitää olla houkuttelevia, jotta työntekijät valitsevat toimiston työskentelypaikaksi. Hyvät liikenneyhteydet ja pysäköintimahdollisuudet ovat ehdoton edellytys työntekijöiden tehdessä valintaa etä- ja toimistotyön välillä. Puhtaus, sisäilman laatu, yhteiset viihtyisät oleskelutilat, puhelinkopit sekä isompia tilaisuuksia varten mukautuvat lounge-tilat ovat tärkeitä. Omaa rauhaa pitää kuitenkin myös tarjota.

Toimistolla on tärkeä tehtävä hybridityöympäristössä, kun luodaan toimivaa yrityskulttuuria ja yhteisöllisyyttä, joiden toteutuminen etätyössä on merkittävästi haastavampaa.

Digitaalisen työympäristön on toimittava ja yrityksillä on oltava hyvät verkkoyhteydet, teknologia ja hybridityötä tukevat järjestelmät. Työympäristö onkin fyysistä tilaa laajempi kokonaisuus. Sen tulee mahdollistaa työn tekeminen saumattomasti riippumatta siitä, tapahtuuko työskentely etänä vai toimistolla.

Lisäksi toimiston valintaan vaikuttavat myös saatavilla olevat palvelut. Esimerkiksi hyvät lounasvaihtoehdot ovat valttikortti kotitoimistolla nautitun mikroaterian sijaan. On lisäksi kätevää, jos suoraan toimistolta voi hypätä vaikkapa lähellä olevalle kuntosalille tai hyödyntää muita läheisiä palveluita arkea helpottamaan tai hyvinvointia lisäämään.

Tämä on johtanut ja tulee entistä voimakkaammin johtamaan uusien, modernien toimistotilojen kysynnän kasvuun, kun taas vanhanaikaisten, syrjäisempien toimistojen vuokrahinnat ovat jo nyt laskeneet.

Markkinamuutos edellyttää omistajilta uudenlaista aktiivisuutta

Yritysten tilatarpeet ja tarvittavan tilan määrä muuttuu, kun ihmiset tekevät enemmän etätöitä ja verkkopalaverien määrä on kasvanut. Omistajien on oltava entistä aktiivisempia ja suunniteltava uusia mahdollisuuksia vuokralaisten kilpailukyvyn edistämiseksi.

Markkina polarisoituu, ja menestyjiä ovat ne aktiiviset ja yhteistyöhön panostavat vuokranantajat, jotka pystyvät tarjoamaan asiakkaalle toimivia ratkaisuja. Hybridityön järjestämisen tavat eivät ole vielä vakiintuneet.

Kun vuokranantaja pystyy tarjoamaan joustoa ja laajaa palveluvalikoimaa, ovat vuokralaiset edelleen kiinnostuneita solmimaan pitkiä vuokrasopimuksia. Niillä on edelleen arvoa vuokranantajille muun muassa kohteiden rahoitettavuuden ja arvonmäärityksen näkökulmasta.

Portfolioyhtiömme AVIA Real Estaten Helsinki-Vantaan lentokentän välittömässä läheisyydessä sijaitsevien toimistojen Avia Club -konsepti tarjoaa joustavuutta tilojen vuokraukseen. Erillisen sovelluksen avulla vuokralaiset voivat varata tarpeensa mukaan lisää toimistotilaa, kokoustiloja ja muita palveluita.

Tämä joustavuus on osoittautunut kriittiseksi tekijäksi, kun yritykset tekevät päätöksiä toimitiloistaan.

Omistajien täytyy pystyä tarjoamaan ratkaisuja myös parempaan energiatehokkuuteen

Ilmastonmuutos, kustannusten nousu ja energian saatavuus vaativat uusia keinovalikoimia kiinteistöjen hallintaan. Sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys ovat tärkeitä pitkäjänteisen arvonluonnin näkökulmasta.

Suuret ja kansainväliset yritykset vaativat omistajilta, että toimitiloilla on osoittaa ympäristösertifikaatti tai vastaava todiste ympäristöasioiden huomioimisesta. Kestävyysvaatimukset kasvavat myös muiden vuokralaisten suunnalta.

Energiatehokkuuden parantaminen palveleekin niin kustannusten vähentämistä kuin ympäristövastuullisuuden toteuttamista.

Markkinalla on tarjolla työkaluja ja palveluita haasteiden ratkaisemiseksi. Yhden ratkaisun tarjoaa omistamamme portfolioyhtiön R8 Technologiesin tekoälypohjainen kiinteistönhallintaohjelma, joka vähentää energiankulutusta kaupallisissa kiinteistöissä jopa 20 prosenttia.

Hybridityö tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia

Yrityksille paikkariippumattomuus tarjoaa mahdollisuuden houkutella osaajia laajemmalta maantieteelliseltä alueelta sekä edistää monimuotoisuutta ja tasa-arvoa. On tutkittu, että etätyön lisääntyminen lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa, koska työ- ja perhe-elämän yhdistäminen helpottuu. Etätyö mahdollistaa myös työn ja vapaa-ajan paremman yhteensovittamisen, millä on vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja siten suorituskykyyn.

Toisaalta työntekijät kaipaavat kohtaamisia kollegoiden kanssa. Yhteinen aika lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja psykologista turvallisuutta. Sosiaalisilla kohtaamisilla on merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvoinnille ja työuupumusriskin minimoinnille. Näin se myös lisää työn tehokkuutta.

Toimistolla on siis edelleen vahva paikkansa uudessa hybridityöympäristössä.

Vaatimukset johtajuutta kohtaan korostuvat – on huomioitava niin etätyön reunaehdot kuin houkutteleva toimistoympäristö.

Hybridityön tekemisen tuleekin voida olla tehokasta, toimivaa, tasa-arvoista ja hyvinvointia tukevaa sijainnista riippumatta. Tämä edellyttää uusia käytäntöjä esimerkiksi sen suhteen, milloin ja millaisia palavereja varten halutaan kokoontua kasvokkain ja millaiset työtehtävät taas hoituvat paikkariippumattomasti.

Työtä täytyy suunnitella uudella tavalla. Myös etätyötä tekeviä ihmisiä tulee yhtä lailla johtaa.

Kokoavasti voikin sanoa, että työelämän väistämätön ja pysäyttämätön muutos vaatii joustavuutta niin toimitiloilta, vuokranantajilta ja vuokralaisilta kuin yritysten johdolta ja työntekijöiltä.

Parhaista osaajista käydään kilpailua, mikä lisää tarvetta huomioida ihmisten tarpeet entistä monipuolisemmin.

Näin muutos sisältää aina myös uusia mahdollisuuksia erottautua markkinoilla ja kehittää omaa toimintaa.

Ne, jotka adaptoituvat muutokseen ja etsivät ratkaisuja, menestyvät parhaiten.

Mitä pidit artikkelista?

Olemme pahoillamme, ettet pitänyt artikkelistamme.

Haluatko kertoa, miten voisimme parantaa artikkeleitamme jatkossa?

Haluatko kertoa, miten voisimme parantaa artikkeleitamme jatkossa?

Lisätietoja

Tomula Päivi

Päivi Tomula

Kiinteistösijoitusjohtaja

+358 40 643 2809