Pontos

Pontos on suomalainen perheyhtiö, joka sijoittaa valikoidusti eri alojen kohteisiin sekä Suomessa että ulkomailla.

Olemme kasvusijoittaja pitkän aikavälin perspektiivillä. Meitä kiinnostavat tulokset keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tavoitteemme on toimia aktiivisena omistajana ja tarjota osaamisemme kumppaneidemme käyttöön.

Sijoitamme kiinteistöihin, kiinteistökehittämiseen, kiinteistöalan digitalisaatioon, kasvuyrityksiin ja pääomasijoitusrahastoihin. Olemme mukana monilla eri toimialoilla. Pontoksen portfolioyhtiöt (Pontoksen omistusosuus >10 %) työllistävät noin 5100 ihmistä ja omistavat 590 000 m2 kiinteistöjä.

 

Pontos toimii omistamiensa yritysten yhteistyökumppanina ja kehittäjänä. Autamme portfolioyhtiöitämme saavuttamaan parhaan mahdollisen tuloksen jakamalla asiantuntemuksemme, verkostomme sekä resurssimme.

Pontos sijoittaa yrityksiin, joilla on pitkän aikavälin kasvutavoite. Lähestymistapamme on poikkeuksellisen joustava: voimme toimia sekä vähemmistö- että enemmistöomistajana riippuen sijoittajakumppaneista ja kokonaisinvestoinnin arvosta. Pontoksen tavoitteena on hajauttaa sijoituksiaan globaalisti, ja se on sijoittanut suoraan tai välillisesti liiketoimintoihin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Pontos syntyi vuonna 2001, kun rakennusyhtiö SRV Yhtiöt Oyj:n kiinteistöt eriytettiin omaksi passiiviseksi yhtiökseen. Pontos erotettiin lopullisesti SRV:stä, kun yhtiö listautui Helsingin pörssiin vuonna 2007. Tällöin Pontoksen toiminta muuttui aktiiviseksi.

Vuonna 2020 Pontos osallistui SRV:n suunnattuun osakeantiin, ja siitä tuli SRV:n suurin omistaja noin 18 prosentin osuudella.

Pontoksen omistaa Kokkilan perhe.

Avainlukuja Pontoksen portfoliosta:

Portfolion pääomasijoitusten liikevaihto 1 700 M€

Portfolion kiinteistösijoitusten vuokralaisten määrä: 960 kpl.

Portfolion kiinteistösijoitusten neliömäärä 590 600 m2

Portfolion henkilöstön määrä 6 096

Tapamme tehdä töitä

Pontos sijoittaa kasvaviin toimialoihin sekä kiinteistö- ja kehitysprojekteihin Suomessa, Baltian maissa ja Portugalissa.

Joustavuus ja aktiivinen osallistuminen portfolioyritysten kehittämiseen kuvaavat tapaamme toimia.

Joustavuus: Voimme toimia sekä vähemmistö- että enemmistöomistajana riippuen kokonaisinvestoinnin arvosta.

Aktiivinen osallistuminen: Olemme kumppani, jonka tavoite on osallistua portfolioyritysten ja kiinteistöprojektien kehittämiseen aktiivisella otteella.

Kumppanina tarjoamme:

  • Taloudellisia resursseja
  • Johdon tukea
  • Kokeneiden liiketoimintajohtajien laajan verkoston käyttöönne
  • Paikallista kokemusta aktiivisilta markkina-alueiltamme

Hallitus

Kokkila Ilpo

Ilpo Kokkila

Hallituksen puheenjohtaja

Ilpo Kokkila perusti rakennusyhtiö SRV Yhtiöt Oyj:n vuonna 1987 ja on ollut sen hallituksen puheenjohtaja. Hän on Pontos Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hänen aiempia luottamustoimiaan ovat muun muassa Kesko Oyj:n hallituksen jäsenyys (2006–2015), Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) hallituksen puheenjohtajuus (2013–2014) sekä Suomalais-venäläisen kauppakamarin (SVKK) hallituksen puheenjohtajuus (2012–2013).
Kokkila Timo

Timo Kokkila

Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja

+358 (0)10 239 6359

Timo Kokkila on Pontos Oy:n toimitusjohtaja. Hän on SRV Yhtiöt Oyj:n, Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen, eQ Oyj:n ja Valmet Automotive Oy:n hallitusten jäsen.
Mäkinen Juhani

Juhani Mäkinen

Hallituksen jäsen

Juhani Mäkinen on Aval Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hänellä on vankkaa kokemusta pankkitoiminnasta, fuusioista ja yrityskaupoista sekä yritys- ja vakuutusoikeudesta. Juhanin merkittävimmät luottamustoimet ovat hallituksen puheenjohtajana Oy Forcit Ab:ssa, Tilgmann Group Oy:ssä ja JN Uljas Oy:ssä, sekä varapuheenjohtajana Viking Malt Oy:ssä sekä Jane ja Aatos Erkon säätiössä. Lisäksi hän toimii hallituksen jäsenenä Oy Karl Fazer Ab:ssa ja Virala Oy Ab:ssa.
Silvennoinen Mikael

Mikael Silvennoinen

Hallituksen jäsen

Mikael Silvennoinen on johdon suorahakuun erikoistuneen IMS Talent Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus pankki- ja vakuutusalalta sekä laaja kokemus liikkeenjohtoon osallistumattoman johtajan tehtävistä monissa listatuissa ja listaamattomissa yrityksissä 1990-luvun puolivälistä lähtien. Hän on Orion Oyj:n hallitusten jäsen.