Pontos

Pontos on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö ja aktiivinen omistaja, joka kehittää yhtiöitään ja pyrkii uudistamaan kiinteistöalaa teknologian avulla.

Uskomme, että asiantuntemus ja pitkäjänteisyys ovat hyvän sijoitusliiketoiminnan edellytyksiä. Tarjoamme kumppaneillemme laajan ja asiantuntevan verkoston kiinteistö- ja rakennusalan aallonharjalla.

Toimintaamme ohjaavat suuret maailmanlaajuiset muutokset

Megatrendit, kuten ilmastonmuutos, digitalisoituminen ja kaupungistuminen muuttavat yhteiskunnan ja yritysten toimintaedellytyksiä jatkuvasti. Uskomme, että elinympäristöjen kestävä kehitys edellyttää teknologian hyödyntämistä kiinteistö- ja rakennusalalla.

Sijoitamme kiinteistöihin, kiinteistökehittämiseen, kiinteistöalan digitalisaatioon, kasvuyrityksiin ja pääomasijoitusrahastoihin. Olemme mukana monilla eri toimialoilla. Pontoksen portfolioyhtiöt (Pontoksen omistusosuus >10 %) työllistävät noin 5100 ihmistä ja omistavat 590 000 m2 kiinteistöjä.

Sijoitusstrategiamme ydin on elinympäristöjen kestävä kehitys

Sijoitamme pitkäjänteisesti kiinteistöihin ja yhtiöihin Suomessa ja lähialueilla. Suorien sijoitusten lisäksi hajautamme sijoituksiamme maailmanlaajuisesti muun muassa rahastojen kautta. Jaamme sijoituksemme neljään luokkaan: kiinteistösijoitukset, pääomasijoitukset, pääomasijoitusrahastot sekä listatut osakkeet ja korkosijoitukset.

Kiinteistösijoitukset – kasvavien alueiden kehittämistä

Sijoitamme pitkäjänteisesti kiinteistöihin Suomessa ja lähialueilla.

Kiinteistösijoitusyhtiönä Pontoksella on merkittävä vaikutus elämänlaatuun yhteisöissä, joissa se toimii. Tavoitteenamme on toiminnallamme edistää kaupunkien kestävyyttä ja uudistaa kiinteistö- ja rakennusalaa.

Pontoksen kiinteistöomistukset painottuvat tällä hetkellä pääosin Suomeen ja Viroon – ja jatkossa panostamme näihin edelleen. Kiinteistöihimme kuuluu myös kestävä aluekehityshanke Portugalin Algarvessa.

Kiinteistösijoituksiimme kuuluvat:

 • suorat kiinteistösijoitukset Suomessa ja Virossa
 • sijoitukset Suomessa ja Virossa toimiviin kiinteistösijoitus- ja kiinteistökehitysyhtiöihin
 • kestävä aluekehityshanke Portugalin Algarvessa.

Pääomasijoitukset – Pääomia rakennetun kannan koko elinkaareen

Sijoitamme pitkäjänteisesti yhtiöihin Suomessa ja lähialueilla.

Tarjoamme kiinteistö- ja rakennusalaa uudistaviin yrityksiin pääomaa, osaamista ja resursseja, joita ne tarvitsevat menestyäkseen. Sijoituksemme tähtäävät parantamaan ihmisten elämänlaatua kaupungeissa.

Pyrimme digitalisoimaan kiinteistöjämme omistamiemme yhtiöiden avulla tai muiden digitaalisia palveluita tarjoavien toimijoiden kautta.

Pääomasijoituksiimme kuuluvat:

 • kasvu- ja startup-vaiheessa olevat kiinteistö- ja rakennusalan teknologiayhtiöt Euroopassa
 • teknologian avulla modernisoitavissa olevat kiinteistö- ja rakennusalan yhtiöt Suomessa ja Baltiassa.

Rahastot, listatut osakkeet ja korkosijoitukset

Pontos hajauttaa sijoituksiaan myös maailmanlaajuisesti. Tähän sijoitusluokkaan kuuluvat:

 • johtavat pääomasijoitus- ja proptech-rahastot
 • listatut osakkeet ja korkosijoitukset.

Pontos syntyi vuonna 2001, kun rakennusyhtiö SRV Yhtiöt Oyj:n kiinteistöt eriytettiin omaksi passiiviseksi yhtiökseen. Pontos erotettiin lopullisesti SRV:stä, kun yhtiö listautui Helsingin pörssiin vuonna 2007. Tällöin Pontoksen toiminta muuttui aktiiviseksi.

Vuonna 2020 Pontos osallistui SRV:n suunnattuun osakeantiin, ja siitä tuli SRV:n suurin omistaja noin 18 prosentin osuudella.

Pontoksen omistaa Kokkilan perhe.

Avainlukuja Pontoksen portfoliosta:

Portfolion pääomasijoitusten liikevaihto 1 700 M€

Portfolion kiinteistösijoitusten vuokralaisten määrä: 960 kpl.

Portfolion kiinteistösijoitusten neliömäärä 590 600 m2

Portfolion henkilöstön määrä 6 096

Tapamme tehdä töitä

Pontos sijoittaa kasvaviin toimialoihin sekä kiinteistö- ja kehitysprojekteihin Suomessa, Baltian maissa ja Portugalissa.

Joustavuus ja aktiivinen osallistuminen portfolioyritysten kehittämiseen kuvaavat tapaamme toimia.

Joustavuus: Voimme toimia sekä vähemmistö- että enemmistöomistajana riippuen kokonaisinvestoinnin arvosta.

Aktiivinen osallistuminen: Olemme kumppani, jonka tavoite on osallistua portfolioyritysten ja kiinteistöprojektien kehittämiseen aktiivisella otteella.

Kumppanina tarjoamme:

 • Taloudellisia resursseja
 • Johdon tukea
 • Kokeneiden liiketoimintajohtajien laajan verkoston käyttöönne
 • Paikallista kokemusta aktiivisilta markkina-alueiltamme

Hallitus

Kokkila Ilpo

Ilpo Kokkila

Hallituksen puheenjohtaja

Ilpo Kokkila perusti rakennusyhtiö SRV Yhtiöt Oyj:n vuonna 1987 ja on ollut sen hallituksen puheenjohtaja. Hän on Pontos Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hänen aiempia luottamustoimiaan ovat muun muassa Kesko Oyj:n hallituksen jäsenyys (2006–2015), Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) hallituksen puheenjohtajuus (2013–2014) sekä Suomalais-venäläisen kauppakamarin (SVKK) hallituksen puheenjohtajuus (2012–2013).

Kokkila Timo

Timo Kokkila

Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja

+358 10 239 6359

Timo Kokkila on Pontos Oy:n toimitusjohtaja. Hän on eQ Oyj:n ja Valmet Automotive Oy:n hallitusten jäsen.

Mäkinen Juhani

Juhani Mäkinen

Hallituksen jäsen

Juhani Mäkinen on Aval Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hänellä on vankkaa kokemusta pankkitoiminnasta, fuusioista ja yrityskaupoista sekä yritys- ja vakuutusoikeudesta. Juhanin merkittävimmät luottamustoimet ovat hallituksen puheenjohtajana Oy Forcit Ab:ssa, Tilgmann Group Oy:ssä ja JN Uljas Oy:ssä, sekä varapuheenjohtajana Viking Malt Oy:ssä sekä Jane ja Aatos Erkon säätiössä. Lisäksi hän toimii hallituksen jäsenenä Oy Karl Fazer Ab:ssa ja Virala Oy Ab:ssa.

Silvennoinen Mikael

Mikael Silvennoinen

Hallituksen jäsen

Mikael Silvennoinen on hallituksen puheenjohtaja Pohjoismaiden johtavassa energiayhtiössä Fortumissa sekä johdon suorahakuun erikoistuneessa IMS Talent Oy:ssä. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus pankki- ja vakuutusalalta sekä laaja kokemus liikkeenjohtoon osallistumattoman johtajan tehtävistä monissa listatuissa ja listaamattomissa yrityksissä 1990-luvun puolivälistä lähtien. Hän on Orion Oyj:n hallitusten jäsen.

Kokkila Lauri

Lauri Kokkila

Hallituksen jäsen

Lauri Kokkila on osakas Inventuressa, joka on Pohjoismaiden kokeneimpia pääomasijoitusrahastoja. Laurilla on vahvaa kokemusta eurooppalaisesta pääomasijoitustoiminnasta - hän on ollut Material Exhange -yhtiön VP of Growth and Expansion sekä hallituksen jäsen, Umbra Softwaren hallituksen puheenjohtaja, Swappien ja Stealth Blackin hallituksen jäsen sekä Nordigenin hallitustarkkailija. Laurilla on informaatioverkostojen maisterintutkinto Aalto Yliopistosta.

Kokkila Tuomas

Tuomas Kokkila

Hallituksen jäsen

Tuomas Kokkila on SRV Yhtiöiden Head of Transactions ja Renorin hallituksen jäsen vahvalla kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntemuksella. Tuomaksella on kiinteistökehityksen maisterintutkinto Columbian yliopistosta.