Pontos

Pontos on suomalainen perheyhtiö, joka sijoittaa valikoidusti eri alojen kohteisiin sekä Suomessa että ulkomailla.

Olemme kasvusijoittaja pitkän aikavälin perspektiivillä. Meitä kiinnostavat tulokset keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tavoitteemme on toimia aktiivisena omistajana ja tarjota osaamisemme kumppaneidemme käyttöön.

Sijoitamme kiinteistöihin, kiinteistökehittämiseen, kasvuyrityksiin ja pääomasijoitusrahastoihin. Olemme mukana monilla eri toimialoilla. Vuonna 2018 Pontoksen portfolioyhtiöt (Pontoksen omistusosuus >10 %) työllistivät noin 6300 ihmistä ja omistivat 590 000 m2 kiinteistöjä.

 

Pontos toimii omistamiensa yritysten yhteistyökumppanina ja kehittäjänä. Autamme portfolioyhtiöitämme  saavuttamaan parhaan mahdollisen tuloksen jakamalla asiantuntevuutemme, verkostomme sekä resurssimme.

Pontos sijoittaa toimialoihin ja yrityksiin, joilla on pitkän aikavälin kasvutavoite. Lähestymistapamme on poikkeuksellisen joustava: voimme toimia sekä vähemmistö- että enemmistöomistajana riippuen toimialasta, sijoittajakumppaneista ja kokonaisinvestoinnin arvosta. Pontoksen tavoitteena on hajauttaa sijoituksiaan globaalisti, ja se on sijoittanut suoraan tai välillisesti liiketoimintoihin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Pontos syntyi vuonna 2001, kun rakennusyhtiö SRV Yhtiöt Oyj:n kiinteistöt eriytettiin omaksi passiiviseksi yhtiökseen. Pontos erotettiin lopullisesti SRV:stä, kun yhtiö listautui Helsingin pörssiin vuonna 2007. Tällöin Pontoksen toiminta muuttui aktiiviseksi. Pontoksen omistavat Ilpo Kokkila ja Timo Kokkila. Pontosta johtaa Timo Kokkila, ja Ilpo Kokkila toimii sen hallituksen puheenjohtajana.

Avainlukuja kohteista, joissa Pontoksen omistusosuus on yli 10 %.

Pontoksen portfolion henkilöstö: 6300 henkilöä

Portfolion pääomasijoitusten liikevaihto 700 M€

Portfolion kiinteistösijoitusten vuokralaisten määrä: 990 kpl.

Portfolion kiinteistösijoitusten neliömäärä 595 000 m2

Tapamme tehdä töitä

Pontos sijoittaa kasvaviin toimialoihin sekä kiinteistö- ja kehitysprojekteihin Suomessa, Baltian maissa ja Portugalissa.

Joustavuus ja aktiivinen osallistuminen portfolioyritysten kehittämiseen kuvaavat tapaamme toimia.

Joustavuus: Voimme toimia sekä vähemmistö- että enemmistöomistajana riippuen kokonaisinvestoinnin arvosta.

Aktiivinen osallistuminen: Olemme kumppani, jonka tavoite on osallistua portfolioyritysten ja kiinteistöprojektien kehittämiseen aktiivisella otteella.

Kumppanina tarjoamme:

  • Taloudellisia resursseja
  • Johdon tukea
  • Kokeneiden liiketoimintajohtajien laajan verkoston käyttöönne
  • Paikallista kokemusta aktiivisilta markkina-alueiltamme

Hallitus

Kokkila Ilpo

Ilpo Kokkila

Hallituksen puheenjohtaja

Ilpo Kokkila perusti rakennusyhtiö SRV Yhtiöt Oyj:n vuonna 1987 ja on ollut alusta alkaen sen hallituksen puheenjohtaja. Hän on Pontos Oy:n enemmistöomistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hänen aiempia luottamustoimiaan ovat muun muassa Kesko Oyj:n hallituksen jäsenyys (2006–2015), Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) hallituksen puheenjohtajuus (2013–2014) sekä Suomalais-venäläisen kauppakamarin (SVKK) hallituksen puheenjohtajuus (2012–2013).
Kokkila Timo

Timo Kokkila

Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja

+358 (0)10 239 6359

Timo Kokkila on Pontos Oy:n toimitusjohtaja ja vähemmistöomistaja. Hän on SRV Yhtiöt Oyj:n, Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen, eQ Oyj:n ja Valmet Automotive Oy:n hallitusten jäsen.
Mäkinen Juhani

Juhani Mäkinen

Hallituksen jäsen

Juhani Mäkinen on Aval Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hänellä on vankkaa kokemusta pankkitoiminnasta, fuusioista ja yrityskaupoista sekä yritys- ja vakuutusoikeudesta. Juhanin merkittävimmät luottamustoimet ovat hallituksen puheenjohtajana Oy Forcit Ab:ssa, Tilgmann Group Oy:ssä ja JN Uljas Oy:ssä, sekä varapuheenjohtajana Viking Malt Oy:ssä sekä Jane ja Aatos Erkon säätiössä. Lisäksi hän toimii hallituksen jäsenenä Oy Karl Fazer Ab:ssa ja Virala Oy Ab:ssa.
Silvennoinen Mikael

Mikael Silvennoinen

Hallituksen jäsen

Mikael Silvennoinen on johdon suorahakuun erikoistuneen IMS Talent Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus pankki- ja vakuutusalalta sekä laaja kokemus liikkeenjohtoon osallistumattoman johtajan tehtävistä monissa listatuissa ja listaamattomissa yrityksissä 1990-luvun puolivälistä lähtien. Hän on Orion Oyj:n hallitusten jäsen.