Pontoksen vahva kasvu jatkui – työmme keskittyy kestävän yritystoiminnan ja elinvoimaisten kaupunkien kehitykseen

Vuosi 2021 oli Pontokselle erinomainen. Kehityimme kaikilla keskeisillä osa-alueilla ja kasvuvauhtimme oli pitkän aikavälin ennustettamme selvästi nopeampaa. Koronasta huolimatta pidimme katseemme strategiassamme: kestävän yritystoiminnan ja elinvoimaisten kaupunkien kehityksessä.

YK:n mukaan kaupunkeihin muuttaa vuoteen 2050 mennessä globaalisti 2,5 miljardia ihmistä. Jo nyt kiinteistö- ja rakennusala tuottaa noin 40 % kaikista hiilidioksidipäästöistä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää toimenpiteitä ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Rakennettu ympäristö on keskeisessä roolissa maapallon kantokyvyn säilyttämisessä.

Kiinteistö- ja rakennusalan uudistaminen edellyttää rohkeutta kokeilla uutta ja halua muuttaa totuttuja käytäntöjä. Pontos haluaa löytää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ratkaisuja ja ratkaisijoita. Autamme alan yrityksiä kasvamaan tarjoamalla pääomaa, sektoriosaamista ja tukea liiketoiminnan kehittämiseen. Systemaattisella johtamisella edistämme uusien hiilineutraaliutta edistävien ratkaisujen ja toimintatapojen käyttöönottoa kaikissa yhtiöissämme ja kiinteistöissämme.

Pontos on pitkäjänteinen sijoittaja, joten emme spekuloi suhdanteilla. Valitsemme strategiset ydinteemamme pitkäjänteisesti ja seisomme niiden takana suhdanteista huolimatta. Suhdanteet hidastavat tai nopeuttavat suunnitelmien toteuttamista, ja joskus ne aiheuttavat sumua näkymiin tavallista enemmän. Esimerkiksi ilmastonmuutos on kuitenkin teema, jonka hillitsemisessä meidän täytyy pitää katseemme – nyt ja tulevaisuudessa.

Sijoitusportfoliossamme näkyivät koronan vaikutukset sekä investoinnit tärkeisiin hankkeisiin

Pontoksen sijoitusportfolio kehittyi vuonna 2021 hienosti. Korona aiheutti edelleen monia rajoitteita, mutta markkinat alkoivat myös palautua vahvasti sen negatiivisista vaikutuksista. Monissa liiketoiminnoissa ja omaisuusarvoissa kasvu oli poikkeuksellisen vahvaa. Fyysisiä kokoontumisia pandemia rajoitti edelleen, mikä vauhditti työtapojen muutosta organisaatioissa.

Pääomasijoituksissamme autoteollisuuden johtava palveluntarjoaja Valmet Automotive jatkoi nopeaa kasvuaan akkuliiketoiminnassa ja teki ennätystuloksen. Pilvipalvelu- ja konesaliyritys Ficolo jatkoi vahvaa kehitystään, ja huhtikuussa 2022 allekirjoitimme sopimuksen yhtiön myynnistä. Kauppa odottaa vielä lopullista vahvistumistaan, mutta on toteutuessaan yhtiölle hyvä askelkivi vieläkin kunnianhimoisempien kasvusuunnitelmien toteutumiseen. Kiinteistöteknologiayhtiö R8 Technologies operoi tekoälyratkaisullaan jo yli miljoonaa kerrosneliömetriä ja säästi 15 miljoonaa kiloa hiilidioksidipäästöjä.

Kiinteistösijoituksissa koronan negatiivisia vaikutuksia oli nähtävissä erityisesti Tallinnassa sijaitsevassa Viru Keskuksessa. Karanteenien, kokoontumisrajoitteiden sekä matkustusrajoituksien myötä ihmiset liikkuivat vähemmän kaupunkien keskustassa. Tämä vaikutti myös portfoliomme kaikkiin hotellikohteisiin.

Timo Kokkila

Jatkoimme vuoden aikana investointeja useisiin kiinteistökohteisiimme Suomessa, Virossa ja Portugalissa. Helsinki-Vantaan lentoasemalla AVIA Real Estate käynnisti Suomen suurimman hotellin rakennustyöt. Viru Keskuksessa käynnistyi kaksi vuotta kestävä uudistusohjelma. Laajennustyöt tähtäävät palvelutarjonnan parantamiseen, esimerkiksi terveydenhoidon ja kauneuden, muodin lippulaivamyymälöiden ja ravintolakokemusten osalta. Portugalissa kestävän aluekehityshankkeen Ombria Resortin rakennustyöt jatkuivat ja huoneistojen myynti eteni tavoitteitamme nopeammin.

Vakaa suunta tienviittana uusien epävarmuuksien keskellä

Vuosi 2022 alkoi tavalla, jota kukaan ei osannut ennakoida. Jo loppuvuodesta 2021 aiempaa vahvempien jännitteiden kasvu Venäjän ja Valko-Venäjän rajoilla oli nähtävissä, mutta helmikuussa 2022 alkanutta järkyttävää hyökkäyssotaa osasi harva odottaa. Tilanteen aiheuttama suoran ja välillisen inhimillisen kärsimyksen määrä on käsittämätön. Sodan seuraukset ja vaikutukset ovat syviä, pitkäkestoisia ja monivaikutteisia. Monien välillisten haasteiden merkitys näkyy luultavasti koko painollaan vasta vähän myöhemmin. Näitä ovat esimerkiksi sodan vaikutukset ruuantuotantoon ja raaka-aineiden saatavuuteen. Astuimme aikaan, jossa on opittava elämään merkittävästi entistä suuremman epävarmuuden vallitessa liittyen yhteiskuntamme toiminnan perusedellytyksiin. Nyt on erityisen tärkeää pitää suunta vakaana ja katse tarpeeksi kaukana.

Kiitos vuodesta kaikille kenen kanssa arjen haasteita ratkomme! Ilo ja kunnia tehdä töitä kanssanne.

Timo Kokkila
Toimitusjohtaja

Pontoksen vuosi- ja vastuullisuuskatsaus 2021: konsernin keskeisiä tapahtumia sekä nostoja portfoliostamme

Panostimme tiimihenkeen ja yhtiöidemme kehitys jatkui suotuisasti

POntoksen vuosikatsaus 2021

Työ maapallon kantokyvyn säilyttämiseksi jatkui konsernin hiilineutraaliustavoitteilla sekä portfolioyhtiöidemme ansiokkaalla toiminnalla

pontoksen vastuullisuuskatsaus 2021