Pontoksen kasvu jatkui positiivisena vuonna 2022

Vuosi 2022 oli Pontokselle hyvä. Ukrainan sodan aiheuttamista suorista ja välillisistä haasteista johtuen konsernin kasvu jatkui aiempaa hitaampana, mutta silti positiivisena. Onnistuimme useissa keskeisissä hankkeissamme.

Strategiamme on edistää kaupunkien kestävyyttä. Pontos haluaa löytää ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja maapallon kantokyvyn säilyttämiseen ratkaisuja ja ratkaisijoita, kuten uusia, innovatiivisia kiinteistö- ja rakennusalan digitalisoijia. Autamme yrityksiä kasvamaan tarjoamalla pääomaa, sektoriosaamista ja tukea liiketoiminnan kehittämiseen.

Globaali kiinteistökanta on maailman suurin omaisuusluokka. Samalla kiinteistöt ja rakentaminen aiheuttavat 40 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Vuonna 2022 Pontos lanseerasi kiinteistöportfolionsa hiilineutraaliustavoitteet, joiden mukaan kiinteistöportfoliomme on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Systemaattisella johtamisella edistämme uusien hiilineutraaliutta tukevien ratkaisujen ja toimintatapojen käyttöönottoa kiinteistöissämme – ja kaikissa yhtiöissämme.

Sijoitusportfoliossa pitkäkestoiset investoinnit alkoivat tuottaa tulosta

Pontoksen sijoitusportfolio kehittyi vuonna 2022 positiivisesti huolimatta vaikeasta sijoitusympäristöstä, johon vaikuttivat inflaation kiihtyminen, korkotason nopea nousu ja useimpien omaisuusluokkien negatiiviset tuotot.

Pontoksen sijoitusportfolion vuoden merkittävin tapahtuma oli data- ja pilvipalveluyritys Ficolon (nyk. Verne Global) myynti. Sijoitimme yhtiöön yhdessä Taalerin kanssa vuonna 2017. Yhtiön kasvettua 30:n prosentin vuosivauhdilla myimme koko osakekannan infrarahasto Digital 9 Infrastructure plc:lle, jonka selvästi suuremmat resurssit mahdollistavat yhtiölle seuraavat kasvuharppaukset. Menestyksen mahdollistivat erinomainen yhteistyö Ficolon johdon, hallituksen ja omistajien välillä.

Viru Keskuksessa päästiin kaksi vuotta kestävän uudistusohjelman viimeiseen vaiheeseen, joka valmistuu keväällä 2023. Yhtiö avasi kesällä 2022 uudistuneen ravintolakeskittymänsä, ruokamaailman sekä hyvinvointi- ja vapaa-ajan alueensa. Uudistusohjelman vielä ollessa kesken Viru Keskuksen myynti ylsi jo samalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa.

Portugalissa kestävän aluekehityshankkeen Ombria Resortin rakennustyöt jatkuivat ja yhtiö sai myydyksi jo 80 prosenttia ensimmäiseen kehitysvaiheeseen kuuluvista huoneistoistaan. 23:n vuoden kehitysvaiheen jälkeen pääsemme kuluvana vuonna 2023 avaamaan ensin keväällä golfkentän ja toisella vuosipuoliskolla hotellin. Portugalin suosio matkakohteena jatkaa kasvuaan: vuonna 2022 matkailutulot olivat Portugalissa euromääräisesti 19 prosenttia suuremmat kuin 2019.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla AVIA Real Estate jatkoi Suomen suurimman hotellin rakennustöitä ja hotelli aukeaa vuonna 2024. Lentoliikenteen palautuminen ja matkustajamäärien kasvu näkyi lentokenttäalueen kiinteistöjen elpyneenä kysyntänä. Alueen hotellien käyttöasteet olivat useina kuukausina jopa yli 90%.

Pääomasijoituksissamme kiinteistöteknologiayhtiö R8 Technologies otti käyttöön kysyntäjoustopalvelun säästäen asiakkailtaan yhteensä 300 000 euroa noin 6 kuukauden aikana. Lisäksi yhtiö säästi 15 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Energiakriisi kiihdytti yhtiön liiketoiminnan kasvua entisestään.

R8:n ohjelmistoa käyttävä Viru Keskus pystyy esimerkiksi tarjoamaan vuokralaisilleen lähes puolet halvemmat ylläpitokulut kuin muut vastaavat kauppakeskustilat Baltiassa. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden aikana 106 %.

Autoteollisuuden johtava palveluntarjoaja Valmet Automotive jatkoi kasvuaan akkuliiketoiminnassa. Liikenteen sähköistyminen kiihtyi vuoden aikana entisestään ja yhtiön pitkäaikaiset strategiset valinnat ovat luoneet pohjan kasvulle. Yhtiö teki erittäin vaikeassa autoteollisuuden markkinaympäristössä hyvän tuloksen (liikevoitto 31 M€). Yhtiö tutki listautumista Helsingin pörssiin, mutta päätti vaikeassa markkinaympäristössä siirtää hankkeen tulevaisuuteen.

Lisäksi jatkoimme pääomasijoitusrahasto-ohjelmaamme, jossa sijoitamme kotimarkkinoidemme ulkopuolella toimiviin suuriin pääomasijoitusrahastoihin. Ohjelma lisää portfoliomme hajautusta eri maantieteellisille alueille ja eri toimialoille. Rahastovalinnat tehdään verrattain konservatiivisesti tämän omaisuusluokan erityispiirteet huomioiden – eli pyrkien suhteellisen maltilliseen riskiin kohtuullisella tuottotavoitteella.

2023 Inflaatio ja nousevat korot

Vuoden 2023 alkua leimaa inflaatiotaistelu ja edelleen jatkuva nopea korkotason nousu. Sijoitusympäristö näyttää jatkuvan haastavana markkinoiden hakiessa uudenlaista tasapainoa pitkän nollakorkojakson jälkeen.

Korkeat korot aiheuttavat monenlaisia muutoksia, ja erään ekonomistin sanoin, ”joku asia menee rikki”. Tätä kirjoittaessa olemme jo nähneet ensimmäiset rikkoutumiset muun muassa pankkisektorilla.

Maailmanpoliittinen ympäristö tarjonnee omat yllätyksensä kuluvana vuonna. Viimeiset vuodet ovat opettaneet meitä reagoimaan poikkeaviin tilanteisiin. Se kyky saattaa olla tarpeen myös tänä vuonna.

Kiitos vuodesta kaikille teille, joiden kanssa olemme yhteistyötä tehneet!

Timo Kokkila
Toimitusjohtaja

Pontoksen vuosi- ja vastuullisuuskatsaus 2022: konsernin keskeisiä tapahtumia sekä nostoja portfoliostamme

Pontoksen kasvu jatkui positiivisena ja pitkäkestoiset investoinnit alkoivat tuottaa tulosta

Vuosikatsaus 2022

Työ kestävän arvonluonnin varmistamiseksi jatkui eri osa-alueilla

Kestävyyskatsaus 2022