Pontos - Kestävyyskatsaus, kuvituskuva

Työ kestävän arvonluonnin varmistamiseksi jatkui eri osa-alueilla

Hiilineutraaliustavoitteet

Pontos julkaisi hiili­neutraalius­tavoitteensa

Pontos määritteli vuonna 2022 tavoitteen, jonka mukaan yhtiön kiinteistöportfolio on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Pontoksen kiinteistöomistukset painottuvat tällä hetkellä pääosin Suomeen ja Viroon. Kiinteistöihin kuuluu myös kestävä aluekehityshanke Portugalin Algarvessa.

Pontoksen hiilineutraaliustavoite pitää sisällään kiinteistöjen käytönaikaisen (scope 1 ja 2) hiilineutraaliuden vuoteen 2025 mennessä, ja koko elinkaaren (sisältäen myös scope 3:n) hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Kiinteistöjen käytönaikaisten ja hankkeiden elinkaaren päästöt minimoidaan liiketoiminnassa ja kiinteistöjen energiankulutusta pienennetään yhteensä 15 prosenttia.

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi Pontos on laatinut aktiiviseen omistajuuteen perustuvan toimintamallin ympäristöjohtamiselle. Toimintamalliin kuuluvat Pontoksen kiinteistöportfolion lisäksi myös ne Pontoksen pääomasijoitusyhtiöt, joiden liiketoiminnassa kiinteistöillä ja rakentamisella on merkittävä rooli.

Katso video hiilineutraalius­tavoitteista!
Katso video hiilineutraalius­tavoitteista!
Pontos kehitti entisestään monimuotoisuustyötään

Pontos

Pontos kehitti entisestään moni­muotoisuus­työtään

Pontos jatkoi vuonna 2022 työtään monimuotoisuuden edistämiseksi. Yhtiön vuonna 2021 laatimaa “Monimuotoisuus rekrytoinnissa” -toimintamallia käytettiin konsernin omissa rekrytoinneissa. Osana aktiivista omistajuutta Pontos edistää monimuotoisuutta myös portfolioyhtiöissään.

Esimerkiksi AVIA Real Estaten hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pontoksen kiinteistösijoitusjohtaja Päivi Tomula.

Niin ikään Valmet Automotiveen rekrytoitiin talousjohtaja Petra Teräsaho sekä uusi hallituksen jäsen Sabine Neuß. Pontoksen toimitusjohtaja Timo Kokkila on Valmet Automotiven ”Ihmiset ja kulttuuri” -komitean jäsen.

Päivi Tomula Green Building Council Finlandin hallitukseen

Kiinteistö­sijoitus­johtaja Päivi Tomula valittiin Green Building Council Finlandin hallitukseen

Pontoksen kiinteistösijoitusjohtaja Päivi Tomula valittiin marraskuussa 2022 Green Building Council Finland -verkoston hallituksen jäseneksi. Verkoston tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua.

Pontokselle tämä on merkityksellinen askel yhtiön kantaessa korttaan kekoon kiinteistö- ja rakennusalan matkalla kohti kestävää rakennettua ympäristöä ja hiilineutraaliutta. Verkosto on oivallinen foorumi alan toimijoille, jotta he voivat yhteistyössä edistää rohkeutta, suunnitelmallisuutta, uusien innovaatioiden ja teknologian hyödyntämistä, totuttujen toimintatapojen muuttamista sekä arvoketjun eri vaiheissa toimivien sidosryhmien välistä kommunikaatiota.

Päivi Tomula

Ombria

Ombria

Ombriassa tehtiin useita toimen­piteitä luonnon moni­muotoisuuden varmistamiseksi

Ombriassa Portugalin Algarvessa tehtiin vuonna 2022 useita erilaisia konkreettisia toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden varmistamiseksi. Toimenpiteet liittyivät niin metsäpalojen ehkäisyyn, vieraslajien negatiivisten vaikutuksien kitkemiseen kuin uusiin istutuksiin ja vesijärjestelmien ylläpitoon.

Yhtiö muun muassa karsi liian tiheästi kasvavaa metsää 57,8 hehtaarin alueen verran ja teki helposti palavan materiaalin raivausta 4 hehtaarin alueella. Metsäpalot ovat yleinen ongelma lähialueella. Alue on erityisen altis metsäpaloille lämpiminä kuukausina.

Lisäksi yhtiö poisti haitallisia vieraslajeja lähipuroista, istutti lähes tuhat uutta puuta, teki uutta korvausaluetta ja istutti 50 erilaista suojeltavien lajien siementä ja sipulia tätä tarkoitusta varten perustetussa taimitarhassa. Lisäksi pohja- ja pintavesilinjojen laatua seurattiin huolellisesti, jotta erilaisia ekosysteemeihin kohdistuvia häiriöitä voitiin tunnistaa hyvissä ajoin ja siten varmistaa kasviston, eläimistön ja luonnon elinvoimaisuus.

Viru Keskus

Viru Keskukselle myönnettiin vanhoille rakennuksille ainut­laatuinen LEED Platinum -sertifikaatti ensimmäisenä kauppa­keskuksena Baltiassa

Viru Keskus sai marraskuussa 2022 ainoana kauppakeskuksena Baltiassa korkeimman platinatason Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) -sertifikaatin Operations & Maintenance (O&M) -luokassa. Tunnustus myönnettiin ansiokkaasta energiatehokkuudesta, kierrätyksestä sekä luonnonvarojen kestävästä käytöstä toistamiseen. Vanhojen rakennusten osalta korkea ympäristöluokitus on ainutlaatuinen. LEED-luokitus on maailman käytetyin globaali rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä.

Yhtiö sai arvioinnissa täydet pisteet energiankäytöstään. Viru Keskus on jo pitkään tehnyt vuosittain 15:n prosentin kokonaisenergiansäästöä käyttämällä Pontoksen toisen portfolioyhtiön R8 Technologies:in itseoppivaa tekoälyyn perustuvaa ohjelmaa. Ohjelma käyttää lähes 40 000:ta anturia keskeisten kiinteistöhallintajärjestelmien seurantaan ja reagoi lennossa esimerkiksi sisä- ja ulkolämpötilojen muutokseen, sähkön hintaan, sisäilman hiilidioksidipitoisuuteen ja kiinteistön käyttöasteeseen. Järjestelmän avulla kaupalliset kiinteistöt säästävät keskimäärin neljänneksen energiakustannuksissaan.

Vuodesta 2021 alkaen keskuksessa on ollut käynnissä mittava sisätilamuutosprojekti, joka päättyy vuonna 2023. Keskuksessa on myös parannettu useita elintärkeitä infrastruktuureja ja tehty kiertotalouden toimenpiteitä.

Avia Real Estate

AVIA Real Estate julkaisi uuden energian­säästö­ohjelmansa

AVIA Real Estate käynnisti syksyllä 2022 kiinteistöissään energiansäästöohjelman, jonka tavoitteena on 20 prosentin säästö energiankulutuksessa. Säästösuunnitelman tärkeimmät toimenpiteet ovat sisätilojen lämpötilan laskeminen, ilmanvaihtokoneiden käytön tehostaminen ja sähkönkäytön vähentäminen eri keinoin. Yhtiö on jo aiemmin tehnyt energiaremontit Avia Fleet ja Avia Wing –rakennuksiinsa.

Toimenpiteet ovat osa yhtiön kestävyysstrategiaa, jolla torjutaan ilmastonmuutosta ja lisätään kestävän kehityksen mukaisia energiantuotantotapoja. Lisäksi yhtiö katsoi tärkeäksi osallistua yhteisiin talkoisiin, joilla turvattiin menneen energiakriisitalven sähkön kokoaikaista riittävyyttä sekä lämmöntuotantoa.

Yhtiö lähti myös mukaan valtionhallinnon yhteiseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan.

Renor

Renor teki päätöksen omien aurinko­voimaloiden rakentamisesta Poriin ja Forssaan

Katso video aurinkovoimalan rakentamisesta!
Katso video aurinkovoimalan rakentamisesta!

Renor teki loppuvuodesta 2022 päätöksen rakentaa omat aurinkovoimalat Poriin ja Forssaan. Aurinkovoimalla katetaan osa yhtiön Forssassa sijaitsevien hyvinvointi-, hoivapalvelu- ja toimitilojen sekä Porissa sijaitsevan kauppakeskus Puuvillan sähköntarpeesta. Omalla aurinkovoimalla tuotettu osuus on esimerkiksi Forssassa noin 45 prosenttia. Porin Puuvillan osalta voimala saadaan käyttöön jo kesäkuussa 2023.

Aloite on sekä ympäristön kannalta että taloudellisesti esimerkillinen ja osoittaa yhtiön sitoutumista ympäristökestävyyteen.

Seuraavaksi Renor aikoo selvittää mahdollisuutta rakentaa aurinkovoimaloita myös muihin kohteisiinsa.

R8

R8 säästi 15 000 tonnia hiilidioksidi­päästöjä ja sai aikaan tuloksia Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi valitussa Tallinnassa

R8 Technologies säästi vuoden 2022 aikana yhteensä 15 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä asiakkaidensa kiinteistöissä tekoälyyn pohjautuvalla kiinteistöjen energianhallintajärjestelmällään. Keskimääräinen energiansäästö asiakkaiden operoimissa kiinteistöissä oli 20,2 prosenttia, eli 40 kWh/m2.

Yhtiön verkkopohjainen Digital Operator -lisäosa optimoi lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien hallintaa kaupallisissa kiinteistöissä automaattisesti. Se valvoo ja optimoi jatkuvasti sisäilmaa, havaitsee järjestelmävikoja ja hallinnoi kiinteistönhoitoyhtiön tehtäviä.

Yhtiö on myös saanut tuloksia älykkäiden rakennusratkaisujen osalta Viron pääkaupungissa Tallinnassa, joka valittiinkin ympäristötoimenpiteidensä ansiosta tuoreeltaan vuoden 2023 Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi. Tunnustuksen voi saada sitoutumisesta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, luonnon monimuotoisuuden varmistamiseen sekä vihreiden innovaatioiden ja kestävän hallinnon edistämiseen.

Katso video R8:n teknologiasta! (EN)
Katso video R8:n teknologiasta! (EN)
Valmet Automotive

Valmet Automotive julkaisi sitoumuksensa tieteeseen perustuviin ilmasto­tavoitteisiin

Valmet Automotive allekirjoitti syksyllä 2022 julkisen asiakirjan, jolla yhtiö sitoutuu asettamaan toiminnalleen tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Tavoitteet tulevat täyttämään kansainvälisen Science Based Targets -järjestelmän vaatimukset, joiden tavoitteena on rajata ilmaston lämpeneminen 1,5:een asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Science Based Targets -järjestelmä osoittaa, kuinka paljon ja nopeasti yhtiön tulee vielä vähentää kasvihuonepäästöjään. Näin Valmet Automotive liittyy kansainväliseen yli 3 000 yrityksen joukkoon, jotka ovat ilmastotyön eturintamassa sitoutuneet toimillaan rajoittamaan ilmaston lämpenemistä.

Autoteollisuudella on kasvihuonepäästöissä merkittävä rooli. Autoteollisuuden johtavana palveluntarjoajana Valmet Automotive on sitoutunut nopeuttamaan siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan – yhtiön toiminta on ollut hiilineutraalia 1.1.2022 alkaen, kuten luokituslaitos DNV on vahvistanut.

Ilmastotoimenpiteet ovat olleet Valmet Automotivelle keskeisiä jo vuosien ajan. Ottamalla kunnianhimoisen Science Based Targets -järjestelmän jatkotoimiensa perustaksi, yhtiö varmistaa, että sen tulevat ilmastotavoitteet ovat linjassa uusimman tieteellisen tiedon kanssa ja että ne kattavat koko yhtiön arvoketjun.

Valmet Automotiven kehitysalueita ovat muun muassa fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla, kompensaatiota tarvitsevien toimien vähentäminen sekä toimenpiteet päästöjen kannalta arvoketjun keskeisillä osa-alueilla, kuten logistiikassa.

Seuraavaksi Valmet Automotive täydentää sitoumusasiakirjan kehittämällä tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita ja hyväksyttää ne Science Based Targets -järjestöllä.

SRV

SRV:n päästöt vähenivät 85 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna

SRV:n päästöt vähenivät vuonna 2022 85 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Päästöjen väheneminen koskee niitä päästöjä, joihin yhtiö voi suoraan vaikuttaa ja jotka syntyvät paikan päällä esimerkiksi työmailla ja toimistoissa yhtiön oman toiminnan seurauksena (scope 1 ja 2). Päästöjen vähenemiseen vaikuttivat siirtyminen päästöttömään sähköön ja päästöttömään lämpöön, sähköllä toimivien työkoneiden määrän lisääminen sekä biopolttoaineiden käyttäminen kaikissa työkoneissa.

SRV kiinnittää työmailla huomiota myös yleiseen energiatehokkuuteen. Yhtiö mittaa kaiken kuluttamansa energian, minkä avulla energiankulutuksesta aiheutuneet päästöt voidaan laskea työmaakohtaisesti. Lisäksi työmailla lajitellaan kaikki rakentamisesta syntyvä jäte, jotta materiaalit voidaan käyttää hyödyksi muissa teollisuuden prosesseissa. SRV:n työmaat ovat olleet nettopäästöttömiä vuoden 2022 alusta alkaen.

Syksystä 2022 lähtien koko SRV on ollut nettopäästötön. SRV muun muassa ohjaa omaa henkilöstöään käyttämään vähähiilisempiä matkustustapoja, kuten suosimaan julkista liikennettä ja sähkö- sekä hybridiautoja. Yhtiö hyvittää jäljelle jääviä päästöjä puita istuttamalla.

Pyrkimykset päästöttömyyden osalta ovat osa SRV:n tavoitetta olla luomassa elinkaariviisasta tulevaisuutta, johon kuuluu ilmastomuutoksen hillinnän myötä myös luontokadon pienentäminen. Yhtiön arvoketjun epäsuorien, esimerkiksi toimitusketjun, päästöjen (scope 3) osalta SRV tavoittelee päästövähennyksiä lisäämällä rakennusten vähäpäästöisten ja kierrätettävien materiaalien osuutta sekä siirtymällä päästöttömiin rakennusten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin.