Vastatuuli kiinteistömarkkinoilla johti arvonlaskuun konsernissa vuonna 2023 – toiminta kehittyi myönteisesti

Vuosi 2023 oli Pontokselle kaksijakoinen. Kielteiset muutokset kiinteistöjen arvonmäärityksissä johtivat kokonaisportfolion arvonlaskuun. Markkinoiden vastatuulesta huolimatta kehityimme edelleen monilla osa-alueilla ja etenimme kohti pitkäaikaisia tavoitteitamme: saavutimme onnistumisia portfolioyhtiöissämme, kehitimme tiimityöskentelyämme, kasvatimme strategisten kestävyystavoitteidemme määrää ja hajautimme sijoitusportfoliotamme entisestään.

Osaajiemme hyvinvointi ja hyvä tiimityöskentely ovat meille tärkeitä asioita. Vuonna 2023 kehitimme erityisesti palautekulttuuriamme sekä harjoittelimme itseilmaisutaitojamme. Panostimme tiimihenkeen säännöllisillä toimiston ulkopuolisilla aktiviteeteilla – teimme esimerkiksi laskettelumatkan Rukalle. Työntekijäkokemusta mittaava eNPS-mittarimme oli vuoden lopussa 50.

Timo Kokkila
Pontoksen toimitusjohtaja Timo Kokkila

Pitkäjänteistä ja aktiivista omistajuutta haastavasta markkinatilanteesta huolimatta

Vuosi 2023 oli haastava, erityisesti kiinteistömarkkinoilla. Nousevat korot laskivat kiinteistöjen arvonmääritystä viiveellä, yritysjärjestelyiden aktiivisuustaso jatkui alhaisena ja monet yhtiöt kamppailivat hankalan rahoitustilanteen kanssa. Uusien kehityshankkeiden määrä oli myös erittäin alhainen. Pontoksen kiinteistöinvestoinnit pärjäsivät suhteellisen hyvin vuokralaistemme hyvän suoriutumisen ja vahvojen kassavirtojen ansiosta. Kasvavat tuotot vaikuttivat myös monen kiinteistömme arvonmääritykseen, ja niillä oli huomattavat vaikutukset kokonaisportfoliomme arvoon, sillä vuoden alussa yli 50 % sijoituksista oli kohdennettu kiinteistöihin.

Pontos jatkoi työtään pitkäjänteisenä ja aktiivisena omistajana. Jatkoimme rakennustöitä Ombria Algarvessa, jossa avattiin golfkenttä ja golfklubi yleisölle. Golfkenttä on jo saanut tunnustusta kansainvälisesti sekä pelaajilta että muilta golfin asiantuntijoilta. Luonto on tuotu osaksi pelaamiskokemusta, jossa on sekä haasteita että monipuolisuutta. Ombria tekee yhteistyötä paikallisten sidosryhmien ja yhteisöjen kanssa, jotta se voi tarjota vierailijoille aidon portugalilaisen kokemuksen. Hotelli avaa ovensa vuonna 2024. 85 % ensimmäisen vaiheen huoneistoista on myyty.

Helsinki-Vantaan lentokenttäalueella AVIA Real Estate jatkoi Suomen suurimman hotellin rakennustöitä. Kohteen harjannostajaisia juhlistettiin syksyllä, ja avajaisia vietetään vuonna 2024. Lisäksi käynnistettiin DHL:n päälajittelukeskuksen rakennustyöt. Keskuksen kestävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota, ja terminaali rakennetaankin vähintään LEED Gold -ympäristösertifikaatin kriteerien mukaisesti. Päätilan energiantarpeeseen hyödynnetään maalämpöä, ja katolle asennetaan aurinkovoimajärjestelmä, mikä tekee terminaalista lähes täysin energiaomavaraisen.

Virossa, Tallinnassa, myimme pitkäaikaiselle kanssaomistajalle yli kaksikymmenvuotisen omistuskohteemme, ostos- ja kaupunkikeskus Viru Keskuksen. Irtautuminen on merkittävä askel työssämme kohti hajautetumpaa portfoliota ja yksittäisten omaisuuserien osuuden vähentämistä. Vuonna 2023 Viru Keskus sai valmiiksi historiansa suurimman uudistuksen, joka kattoi lähes 90 prosenttia keskuksen pinta-alasta. Omistuksemme aikana Viru Keskus on uusittu kaksi kertaa ja se on kehittynyt nykyaikaiseksi ostos- ja kaupunkikeskukseksi, jossa käy vuosittain yli 13 miljoonaa kävijää ja joka on täyteen vuokrattu. Se on siis ollut erinomainen sijoitus Pontokselle. Viru-hotelli on yhä 100-prosenttisesti Pontoksen omistuksessa.

Paljon onnistumisia muissa sijoituksissa

Haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta SRV vahvisti tilauskantaansa, joka oli vuoden lopussa 1 048,6 miljoonaa euroa eli 25 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. SRV:n toiminta liiketilat-segmentissä kompensoi asuintilojen toimintaympäristön hidasta kehitystä ja ennätyksellisen alhaista rakentamisaktiivisuutta. Yhtiö on panostanut paljon työturvallisuuteen, ja työ palkittiin ensimmäisellä sijalla Rakennusteollisuus ry:n arvostetussa työturvallisuuskilpailussa.

Valmet Automotiven akkuliiketoiminta jatkoi kasvuaan: se on tällä hetkellä konsernin suurin liiketoiminta-alue, ja yhtiö avasi vuonna 2023 ensimmäisen akkutehtaansa Saksassa. Yhtiö on lisäksi saanut tunnustusta kestävyystyöstään, ja sitä pidetään yhtenä maailman johtavista teollisista yhtiöistä ilmastostrategiassa ja kestävässä kehityksessä.

R8 Technologiesille vuosi oli jatkumoa kasvulle ja asiakkaiden menestykselle. R8 säästi asiakkailtaan 10 miljoonaa euroa energiakustannuksissa vuoden aikana. Yhtiön hallinnoima kiinteistöportfolio kattaa jo 3,5 miljoonaa neliömetriä, ja toiminta ulottuu 20 maahan ympäri Eurooppaa. R8 onnistui houkuttelemaan rahoituskierroksellaan uusia sijoittajia ja kumppaneita, mukaan lukien teknologiajätti Panasonicin. Panasonicin Kurashi Visionary Fund -rahasto on sijoittanut neljään teknologiayritykseen, joista R8 on ensimmäinen eurooppalainen sijoitus.

Pontos jatkoi työtä myös pääomarahasto-ohjelman parissa. Vuodesta 2016 lähtien olemme ohjanneet pääomaa vuosittain maailmanlaajuisesti merkittävien rahastonhoitajien hoitamiin pääomarahastoihin. Tämän avulla olemme kasvattaneet portfoliomme maantieteellistä ja toimialakohtaista hajautusta. Ohjelmaan allokoidaan nykyään huomattava osuus varoista, yli 15 %.

Vuoden 2024 keskiössä pitkän aikavälin tavoitteet

Markkinaolosuhteet ovat parantuneet ja inflaation taittumisen myötä korkojen odotetaan laskevan vuoden toisella puoliskolla. Tämän voidaan ennakoida hyödyttävän asteittain myös kiinteistöalaa, joskin palautuminen voi viedä aikaa. Geopoliittiset riskit ovat huomattavia ja voivat aiheuttaa epävakautta vuonna 2024. Jatkamme Pontoksella työskentelyä niiden asioiden parissa, joihin voimme vaikuttaa ja kehittyvästä markkinatilanteesta huolimatta keskitymme edistämään pitkäaikaisia suunnitelmiamme tänäkin vuonna.

Arvostamme sidosryhmiämme suuresti, ja vuoden 2024 alussa lanseerasimme sidosryhmäkyselyn, jonka tulosten mukaan Pontos nähdään erittäin arvostettuna, vastuullisena, ammattimaisena ja näkemyksellisenä toimijana sekä pitkäjänteisenä omistajana toimialallaan.

Viime vuosi oli haastava, mutta teimme paljon hyvää pohjatyötä, jonka avulla voimme päästä hyviin tuloksiin tulevinakin vuosina. Aina on paljon kehitettävää, mutta samalla on hyvä pysähtyä juhlistamaan saavutuksia. Työ jatkukoon.

Kiitos kaikille kumppaneillemme avoimesta ja ammattimaisesta yhteistyöstä.

Timo Kokkila

Pontoksen vuosi- ja vastuullisuuskatsaus 2023: konsernin keskeisiä tapahtumia sekä nostoja portfoliostamme

Keskityimme pitkäjänteiseen omistajuuteen ja näimme useita onnistumisia portfoliossa

Vuosikatsaus 2023

Jatkoimme sitoutumistamme kestävään arvonluontiin

Kestävyyskatsaus 2023