Kestävyyskatsaus

Jatkoimme sitoutumistamme kestävään arvonluontiin

Pontoksen tiimi harjoitteli palautekulttuuria ja itseilmaisua

Pontoksen tiimi harjoitteli palautekulttuuria ja itseilmaisua

Me Pontoksella uskomme jatkuvaan kehittymiseen. Katsomme, että se saadaan aikaan osaavalla ja hyvinvoivalla henkilöstöllä, avoimella yrityskulttuurilla, yhteistyön vaalimisella ja jatkuvaan palautteenantoon pyrkivällä johtamisella.

Olennainen osa jatkuvaa kehittymistä on palautteenanto ja tiiminä kasvaminen.

Vuoden 2023 hyvinvointisuunnitelmamme teemana oli palautekulttuurin kehittäminen yhdessä sekä parhaiden käytäntöjen luominen palautekulttuurin tueksi. Järjestimme työpajoja ja teimme harjoituksia siitä, miten antaa ja vastaanottaa positiivista ja kriittistä palautetta.

Syksyllä harjoittelimme myös itseilmaisua, joka on osa palautekulttuuria mutta myös työtehtäviämme, joissa meidän tulee esiintyä ja ilmaista itseämme ymmärrettävästi. Järjestimme kaksi erillistä valmennusta, joita tulivat pitämään toimistolle ammattilaiset – näyttelijä Anna Randall Iso-Britanniasta ja juontaja Peter Nyman Suomesta.

Ombria

Ombria syvensi yhteistyötä lähialueen artisaanien kanssa

Ombria Algarve tekee ainutlaatuista ja systemaattista yhteistyötä lähialueen yhteisön kanssa. Rinnakkain naapurikunnan Querençan sekä läheisen Loulén kaupungin kanssa Ombria kehittää yhteistä ja aitoa paikallista elämäntyyliä, josta Ombriasta huoneiston hankkineet sijoittajat sekä vierailijat pääsevät nauttimaan.

Portugali on tunnettu kauniista sekä yksityiskohtiin panostavasta taiteestaan ja artisaanityöstään, mikä on kuitenkin katoavaa osaamista vanhempien sukupolvien ikääntyessä. Algarven identiteettiään edistääkseen, perinteistä kulttuuria vaaliakseen sekä artisaaneja tukeakseen on Ombria tilannut yli 500 taideteosta paikallisilta taiteilijoilta ja käsityöläisiltä viiden tähden huoneistoihinsa sekä muihin tiloihinsa. Ombria tulee järjestämään myös työpajoja taiteilijoiden kanssa, jotta Ombriassa vierailevat voivat tutustua alueen eri taide- ja käsityöperinteisiin.

Katso video Ombrian kulttuuriperinnöstä! (EN)
Katso video Ombrian kulttuuriperinnöstä! (EN)
AVIA Real Estate

AVIA Real Estate sai Avia Cargon energiaremontin päätökseen

AVIA Real Estate sai loppuvuodesta 2023 päätökseen rahtiterminaali Avia Cargon energiaremontin. Remontin myötä kiinteistöön rakennettiin aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa uusiutuvaa energiaa kiinteistön omaan käyttöön. Myös ilmanvaihtoa uudistettiin sekä automaatiojärjestelmä uusittiin kokonaan.

Muutokset säästävät noin 20 % kiinteistön kokonaisenergiankäytöstä, vähentävät korjausvelkaa sekä parantavat sisäilmaolosuhteita.

Aiemmin yhtiö on tehnyt energiaremontit Avia Fleet ja Avia Wing –toimistorakennuksiin.

R8 Technologies

R8 auttoi vähentämään 500 tonnia hiilidioksidipäästöjä latvialaisessa Origo-kauppakeskuksessa

R8 Technologiesin tekoälypohjainen kiinteistönhallintajärjestelmä auttoi latvialaista kauppakeskus Origoa säästämään energiankulutuksessa vuonna 2023 yli 500 tonnia hiilidioksidipäästöjä – mikä vastaa noin kuudenkymmenen omakotitalon energiankulutusta vuodessa. Säästöt olivat kustannuksissa 330 000 euroa. Kauppakeskus aloitti tekoälyn käytön toukokuussa 2022.

R8:n tekoälyohjaus seuraa ja optimoi energiankulutusta kauppakeskuksen sisäilmavaatimusten mukaisesti. Se arvioi nopeasti energiankulutusta koskevaa tietoa ja seuraa muita rakennuksen ilmastomittauksia.

Kaupallisiin ja julkisiin rakennuksiin suunniteltu ohjelmisto kerää päivittäin tietoja lämpötilasta, ilmanlaadusta ja energiankulutuksesta. Tekoäly tekee muutoksia lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiin maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi.

Yhteensä R8 vähensi vuoden 2023 aikana asiakkaidensa hiilidioksidipäästöjä 26 000 tonnia. Tämä tarkoittaa 77 000 megawattituntia (MWh) energiaa.

Renor

Renor otti Porissa ja Forssassa käyttöön yli kaksi tuhatta uutta aurinkopaneelia

Renor laajensi vuonna 2023 Porin puuvillan kattoalueen aurinkovoimalaansa lähes tuhannella paneelilla ja otti Forssassa käyttöön 1200 paneelin aurinkovoimalan. Porin Puuvillassa on hyödynnetty aurinkoenergiaa jo vuodesta 2017 lähtien, ja Forssan Kutomoalueen aurinkovoimala oli uusi.

Aurinkovoimala tuottaa Porin Puuvillan kauppakeskuksen ja sen kaupunkikorttelin sähköntarpeesta noin kahdeksan prosenttia vuosittain, kauniina kesäpäivänä luku voi olla jopa 75 prosenttia.

Puuvilla käyttää myös maalämpöä, joka on kattanut parhaana vuonna lämpöenergian tarpeesta jopa 99,5 prosenttia. Kesällä maalämpökaivot taas tarjoavat jäähdytystä.

Forssan aurinkovoimala on rakennettu kierrätettyjen ratapalkkien päälle, joten palkit saavat sitä kautta uuden elämän. Aurinkoenergia käytetään Renorin Kutomon alueen kiinteistöissä Forssassa.

SRV

SRV:n päästöt laskivat vuoden 2023 aikana yli 40 prosenttia

SRV:n päästöintensiteetti eli kasvihuonepäästöjen määrä suhteessa tuotettuun arvonlisään laski vuoden 2023 aikana yli 40 prosenttia. Vuoden 2021 lopun perustasosta yhtiön päästöintensiteetti on laskenut jo yli 80 prosenttia.

Suurimmat tekijät, jotka ovat edistäneet päästöjen vähenemistä, ovat olleet päästöttömän sähkön ja päästöttömän lämmön käyttö, sähköllä toimivien työkoneiden määrän lisääminen sekä biopolttoaineiden käyttäminen työkoneissa, joissa niitä ei ole vielä käytetty.

SRV istuttaa puita niitä päästöjä kohden, joita se ei vielä pysty poistamaan. Vuonna 2023 puut vastasivat 1 847 tonnia hiilidioksidipäästöistä. Puita istutettiin 16 700 kappaletta, ja ne sitovat hiilidioksidia 10 000 tonnia.

Vuonna 2023 yhtiö on elinkaariviisaan strategiansa mukaisesti myös suunnitellut ympäristösuorituskyvyltään entistä parempia rakennuksia sekä kehittänyt uusia elinkaariviisaita ominaisuuksia. Kehitysprojektit ovat koskeneet muun muassa elinkaariviisaita energia- ja viilennysratkaisuja, hiilijalanjäljen pienentämistä, vähähiilisiä materiaaleja, käyttäjien hyvinvointia ja kestävää arkea tukevia ratkaisuja sekä ympäristösertifikaattien optimaalista toteuttamista.

SRV:lle tuplavoitto Rakennusteollisuuden turvallisuuskilpailussa

SRV:n toimistotyömaa Helsingin Wood Cityssä saavutti ykkössijan Rakennusteollisuus RT ry:n valtakunnallisessa Turvallisuus alkaa minusta -työturvallisuuskilpailussa.

Myös toinen SRV:n työmaa, Uudessakaupungissa sijaitseva monitoimijatalo Wintteri sijoittui kisassa kolmannelle sijalle. Vuodesta 2010 lähtien järjestetyn kilpailun tavoitteena on nostaa esiin esimerkillisen turvallisia työmaita.

SRV:n kantava työturvallisuusteema vuonna 2023 oli ”Puuttuminen on välittämistä”. Teeman tavoitteena on kannustaa kaikkia puuttumaan matalalla kynnyksellä työturvallisuuden laiminlyönteihin. Käytännön tasolla puuttuminen tarkoittaa, että jokainen vaaratilanne sekä tapaturma käsitellään huolellisesti ja tapahtuneesta otetaan sekä jaetaan oppeja. Näin yhtiö varmistuu, että kaikilla työmailla toimivilla on turvallinen työympäristö.

SRV:n työturvallisuustekemistä viitoittaa vastuullisuusohjelmaan kirjattu pitkän aikavälin Nolla tapaturmaa -tavoite.

Valmet Automotive

Valmet Automotive nousi kestävän kehityksen kärkikaartiin maailman johtavien teollisuusyritysten joukossa

Valmet Automotive nousi ilmastostrategian ja kestävän kehityksen alalla maailman johtavien teollisuusyritysten joukkoon. Yhtiö sai arvostetulta CDP-järjestöltä vuoden 2023 ilmastotyöstään korkeimman arvosanaluokan arvosanan A-, mikä kertoo yhtiön vahvasta ja onnistuneesta sitoutumisesta kestävään kehitykseen.

Valmet Automotive on systemaattisesti kehittänyt prosessejaan ja raportointiaan vastaamaan Pariisin sopimuksen mukaista tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen. Valmet Automotive saavutti arvosanan A- poikkeuksellisen nopeasti ja se jatkaa ilmastotyön tavoitteellista kehittämistä Science Based Targets -aloitteen mukaisesti tukeakseen siirtymää kohti päästötöntä yhteiskuntaa.

Yhtiö sai täydet pisteet CDP-arvioinnin kategorioissa Scope 1 ja 2-päästöraportointi, riskinarviointi- ja hallintaprosessit sekä hyvä hallintotapa. Kokonaistuloksellaan Valmet Automotive ylittää toimialansa CDP-keskiarvon. Lisäksi autoteollisuudessa vain alle kolmannes yrityksistä on saavuttanut CDP:n arvosanan A tai A-. Näihin arvosanoihin liitetty Leadership-luokitus tarkoittaa, että yritys hyödyntää toiminnassaan kestävän kehityksen parhaita käytäntöjä.

CDP on kansainvälinen järjestö, joka ylläpitää maailmanlaajuista ympäristövaikutusten arviointijärjestelmää muun muassa yrityksille, kaupungeille ja valtioille. CDP-arvosana kuvaa kattavasti organisaatioiden työtä kestävän kehityksen ja ilmastostrategian parissa. Valmet Automotive on osallistunut CDP:n ilmastoraportointiin vuodesta 2020.