Mäkinen Juhani

Juhani Mäkinen

Hallituksen jäsen

Juhani Mäkinen on Aval Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hänellä on vankkaa kokemusta pankkitoiminnasta, fuusioista ja yrityskaupoista sekä yritys- ja vakuutusoikeudesta. Juhanin merkittävimmät luottamustoimet ovat hallituksen puheenjohtajana Oy Forcit Ab:ssa, Tilgmann Group Oy:ssä ja JN Uljas Oy:ssä, sekä varapuheenjohtajana Viking Malt Oy:ssä sekä Jane ja Aatos Erkon säätiössä. Lisäksi hän toimii hallituksen jäsenenä Oy Karl Fazer Ab:ssa ja Virala Oy Ab:ssa.