Vastuullisuuskatsaus

Työ maapallon kantokyvyn säilyttämiseksi jatkui konsernin hiilineutraaliustavoitteilla sekä portfolioyhtiöidemme ansiokkaalla toiminnalla

Pontos toteutti laajan selvityksen kiinteistöportfolionsa ympäristövaikutuksista

Pontos toteutti laajan selvityksen kiinteistöportfolionsa ympäristövaikutuksista

Vuoden 2021 aikana Pontos toteutti laajan selvitysprojektin portfolionsa ympäristövaikutuksista olemassa olevan kiinteistökannan ja kiinteistökehityskohteiden osalta.

Projektin keskeiset osa-alueet olivat

 • energia- ja päästövaikutusten tunnistaminen
 • energia- ja päästövaikutusten pienentämiseksi laadittujen, käynnissä olevien toimenpiteiden sisällön ja vaikuttavuuden arviointi
 • tulevien keskeisten lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteiden tunnistaminen
 • toimenpiteiden toteuttamisesta sopiminen
 • energiaseurantajärjestelmän tietojen ja ominaisuuksien arviointi
 • energiajohtamisen mallien käytäntöjen kartoitus.

Selvityksen perusteella laadimme hiilineutraaliustavoitteemme: kiinteistöportfolion scope 1 ja 2:n päästöjen hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä ja koko elinkaaren päästöjen (myös scope 3:n) hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi konserni laati toimintamallin, jonka ytimessä on aktiiviseen omistajuuteen perustuva johtaminen ja yhteistyö portfolioyhtiöiden kanssa. Toimintamalli tähtää tiivistetysti siihen, että elinkaarensa aikana Pontoksen kiinteistöt eivät aiheuta hiilidioksidipäästöjä. Ne käyttävät energiaa tehokkaasti, hyödyntävät digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia aktiivisesti, tuottavat mahdollisimman paljon energiaa itse sekä nojaavat päästöttömään vihreään energiaan.

Lue lisää tavoitteistamme ohjelman verkkosivulta.

Ombria Resort tuki vahvasti paikallisia toimijoita ja yhteisöjä

Ombria Resort tuki vahvasti paikallisia toimijoita ja yhteisöjä

Ombria Resortin kantava ydinarvo on paikallisen yhteisön tukeminen. Kestävä aluekehityshanke sijaitsee Portugalin Algarvessa, paikallisen Loulen kylän välittömässä läheisyydessä. Ombria on kylä kylässä – eli se on saumattomasti yhtä läheisten kyläläisten ja lähiympäristön kanssa. Yhtiö tukee paikallisia toimijoita ja suojelee paikallista ympäristöä huolellisesti.

Ombria tukee alueen yhteisöjä eri tavoin ja tekee yhteistyötä paikallisten tuottajien kanssa.

Vuonna 2021 yhtiö antoi taloudellista tukea paikallisille Tôrin, Querençan ja Benafimin seurakuntaneuvostoille, joiden alueella Ombria sijaitsee. Portugalin seurakuntaneuvostot ovat hallintoelimiä, jotka tarjoavat väestölle tukipalveluja. Palvelut vaihtelevat julkisista palveluista urheilu-, sosiaali- ja kulttuuripalvelujen hallinnointiin. Ombria tarjoaa neuvostoille apua myös esimerkiksi yleisten teiden puhdistamiseen luonnonmullistuksissa, läheisten vesikanavien puhdistamiseen ja tulipalojen sammuttamiseen.

Lisäksi yhtiö sponsoroi paikallisia urheilujoukkueita, kuten pyöräily-yhdistystä Clube BTT Louléa, Algarven polkujuoksuyhdistystä sekä käsipalloyhdistys Clube de Andebol de Louléa. Marraskuussa 2021 Ombria järjesti varainhankintakampanjan paikalliselle hyväntekeväisyysjärjestölle António Aleixo Foundation:lle, joka toimii useissa sosiaalisissa hankkeissa ja taistelee syrjäytymistä vastaan Loulén kunnassa. Varainhankintakampanjan osana järjestettiin hyväntekeväisyysjuoksu.

Ombria käyttää rakennusmateriaaleissaan sekä huoneistojensa ja villojensa sisustuksessa paikallisia ja kansallisia materiaaleja ja tuottajia. Eristysmateriaalina rakennuksissa käytetty korkki ja päällysteissä sekä portaissa käytetty kivi ovat peräisin joko lähialueilta tai muualta Portugalista. Myös lomakeskuksen terrakotta-savupiiput on valmistettu paikallisesti.

Yhtiö on lisäksi solminut yhteistyön paikallisen Loulé Criativon kanssa. Loulen kunnanvaltuuston alkuunpanema hanke on perustettu tukemaan käsityöläisten ja muiden luovalla alalla työskentelevien henkilöiden koulutusta ja toimintaa. Tavoitteena on ylläpitää ja elvyttää perinteistä taide- ja käsityöperinnettä. Yhteistyön myötä paikalliset käsityöläiset ja suunnittelijat valmistavat Ombrialle käsityönä valmistettuja koriste-esineitä kaikkiin alueen huoneistoihin.

Lue lisää Ombria Resortin sitoumuksesta paikalliseen yhteisöön (EN)

Lue lisää oman uusiutuvan energian tuotannosta ja maansisäisen energian käytöstä Ombria Resortissa (EN)

R8tech vähensi 20 prosenttia Viru Keskuksen kokonaisenergiankäyttöä

R8tech vähensi 20 prosenttia Viru Keskuksen kokonaisenergiankäyttöä

Tallinnassa sijaitseva, kävijämäärältään vilkkain Tallinnan ostoskeskus Viru Keskus ja kiinteistöteknologiayhtiö R8 Technologies ovat yhteistyöllään saavuttaneet keskuksessa 20 prosentin energiansäästöt vuonna 2021. Tekoäly ohjaa kiinteistöteknisiä laitteita ja optimoi energiatehokkuutta sekä sisäilmanlaatua.

R8tech:n aikaansaamat konkreettiset tulokset Viru Keskuksessa vuonna 2021:

 • 2 028 tonnia hiilidioksidipäästöjä säästetty.
 • 2 128 MWh sähköä säästetty.
 • 934 MWh lämpöä säästetty.
 • Keskimäärin 23 916 euroa energiansäästökuluja kiinteistössä säästetty.
 • Kuukausittain 0,47 euroa energiaa neliötä kohti säästetty.
 • Keskimäärin 10 795 säätöä kuukaudessa tehty.

Valmet Automotiven toiminta hiilineutraaliksi

Valmet Automotiven toiminta hiilineutraaliksi

Autoteollisuuden johtavan palveluntarjoajan Valmet Automotiven toiminnasta tuli vuoden 2021 loppuun mennessä kokonaan hiilineutraalia. Yhtiö on ilmastotyössä yksi autoteollisuuden johtavista toimijoista. Se on saanut luokituslaitos DNV:n vahvistuksen toimintansa hiilineutraaliudelle ja yhtiön CO₂-päästöt vähenivät vuosien 2019–2021 aikana noin 80 prosenttia. Yhtiö on myös tehnyt hienoa työtä vastuullisuusraportointinsa osalta.

Lue lisää yhtiön kestävän kehityksen raportista 2021.

AVIA Real Estaten yhteistiloihin digitaalisia työkaluja

AVIA Real Estaten yhteistiloihin digitaalisia työkaluja lisäämään toimitilojen joustavuutta, energiatehokkuutta ja viihtyvyyttä

AVIA Real Estate otti vuonna 2021 käyttöön useita digitaalisia työkaluja, jotka tähtäävät tehokkaampaan ja laadukkaampaan yhteistilojen käyttöön. Yhteistilat ovat merkittävä osa ympäristövastuuta. Ne perustuvat ajatukseen siitä, ettei tiloja ole tyhjillään, kun yritykset voivat käyttää tiloja joustavasti tarpeidensa mukaan.

Yhtiön Avia Club on digitaaliseen vuokrausalustaan perustuva yhteistilakonsepti. Sen avulla lentokenttäympäristössä toimivilla yrityksillä on käytössään haluamansa kokoinen toimisto, mutta myös kattavat palvelut aina kokoustiloista sauna- ja harrastetiloihin, lounastarjouksiin ja sähköpotkulautoihin. Yritykset saavat palvelut käyttöön vuonna 2021 lanseeratulla sovelluksella, joka toimii vuorokauden ympäri.

Yhteistyö kiinteistöjen sisäilmajohtamista helpottavan toimijan kanssa taas auttaa yhtiötä ylläpitämään tuottavia ja terveellisiä sisäilmaolosuhteita luotettavasti ja reaaliaikaisesti. Freesi-sisäilmapalvelu on sisäilmajohtamisen järjestelmä. Se on tarkoitettu laajoille kiinteistökannoille, joissa voidaan optimoida kausittaisia sisäilmaolosuhteita, parantaa energiatehokkuutta ja ennakoida sisäilmaongelmia jo ennen kuin ne ehtivät edes kehittyä. Palvelu tuo mukanaan päästövähennyksiä ja se lisää kiinteistöjen viihtyvyyttä.

R8tech:n tekoäly säästi 15 miljoonaa kiloa hiilidioksidipäästöjä

R8tech:n tekoäly säästi 15 miljoonaa kiloa hiilidioksidipäästöjä

Kiinteistöteknologiaan erikoistunut R8 Technologies onnistui tekoälyn avulla säästämään yhteensä 15 miljoonaa kiloa CO₂-päästöjä asiakaskohteissaan vuoden 2021 aikana. Tämä vastaa samaa määrää, minkä 750 000 puuta poistaa hiilidioksidipäästöjä ilmakehästä vuoden aikana.

Kiinteistöalan muutoksen vauhdittajana toimiva R8tech tarjoaa kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmään verkkopohjaisen lisäosan, joka optimoi lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien hallintaa kaupallisissa kiinteistöissä. Yhtiön teknologia ohjaa kiinteistöteknisten laitteiden käyttöä tekoälyn avulla.

Teknologian käyttö säästää jopa 30 prosenttia energiaa sisäilman laatua heikentämättä ja vähentää näin merkittävästi hiilidioksidipäästöjä.

Ficolon toiminta hiilineutraaliksi

Ficolon toiminta hiilineutraaliksi

Data- ja pilvipalvelukeskusyritys Ficolon toiminta todettiin vuonna 2021 ilmastoneutraaliksi South Pole:n myöntämän Climate Neutral Company -sertifikaatin myötä.

Pilvipalveluiden ja datakeskusten ympäristövaikutuksissa sähkönlähteellä on merkittävä vaikutus. Ficolo on toimintansa alusta asti käyttänyt tuulivoimaloiden tuottamaa uusiutuvaa energiaa. Lisäksi yhtiön The Rock-datakeskus Porissa hyödyntää aurinkoisina kesäkuukausina omaa aurinkovoimalaa keskuksen jäähdytykseen ja yhtiöllä on erinomainen vastuullisuusohjelma.

Ficolo on myös ansioitunut ympäristökädenjälkensä eli positiivisten ilmastovaikutustensa osalta. Datakeskustoiminnot tuottavat paljon lämpöä, joka voidaan käyttää uudelleen. The Air -pilvipalvelukeskus Vantaalla hyödyntää hukkalämmön talteenottoa ja jakaa ylijäämälämmön kaukolämpöjärjestelmään. Vantaan Energia käyttää kierrätettyä lämpöä esimerkiksi paikallisten asuntojen lämmitykseen.